Pokládka vinylových podlah – lepení

Doporučená instalace vinylových podlah určených pro celoplošné lepení:

Základní podmínky

Ujistěte se o bezchybném stavu dodané podlahy před instalací. Případné stížnosti nebudou uznány, pokud již podlaha bude nařezaná na míru či bude již nainstalovaná. U pokládky vinylových podlah wineo DESIGNline® musí být dodrženy příslušné normy pro ČR. Před zahájením instalace konzultujte možnosti směru kladení s podlahářskou firmou.

Podklad

Podklad musí být vždy trvale suchý, rovný, čistý, stabilní, bez trhlin, odolný vůči tahu a tlaku. V době instalace musí být podklad suchý a vyrovnaný. Staré podlahoviny musí být předem odstraněny. Na podklad apelujeme, aby byl zpracován profesionální podlahářskou firmou. DESIGNline® může být
instalován na teplovodní podlahové topení. Na elektrické podlahové topení pokládku nedoporučujeme.

Vnitřní klimatické podmínky

DESIGNline® je nutné aklimatizovat. Podlahy musí být skladovány v místě, kde bude podlaha instalována po dobu nejméně 24 hodin, při teplotě 18 °C. Vlhkost vzduchu by neměla překročit 75 %. Teplota podkladu by měla být minimálně 15 °C.

Instalace

DESIGNline® musí být celoplošně nalepen. Doporučujeme lepidla s nízkým obsahem emisí, bez rozpouštědel, např. EC1 lepidla a podobně. Vezměte prosím na vědomí pokyny výrobce! Jednotlivé lamely se nesmí tlačit proti sobě, ale instalace by měla být pouze s mírným tlakem. Ihned po instalaci podlahu záválcujte za použití vhodného válce (nejméně 50 kg). Jednotná barevnost vinylové podlahy je zaručena pouze u dodávky jedné výrobní šarže. Pro přehled doporučených lepidel a další informace kontaktujte dovozce: Supellex – svět podlah, s.r.o. na tel: 566 532 655.